Slutförda projekt

Bro i Nyvallen

För två år sedan kollapsade bron i Nyvallen.

Den var i så dåligt skick att det inte kunde repareras.

Denna bro är viktig för vår turism eftersom

den förbinder våra dalar.

Tyvärr fanns det inga medel att bygga en ny bro för. En ny bro måste finansieras ! 

Vi samlade in till bron

Projektet är klart, bron är på plats.

Ni som jobbade

 Uno, Micke, Lasse, Andreas, Aimo, Bengt, Erik,

Mats und desen Sohn, Håkan, Janne, Åke,

Julia, Robert, Jutta, Britt

Ni som sponsrade

 Handölsdalen sameby, Kalle Mogren, Samfälligheten lilla Ljungdalen, Föreningen Nyvallen, Avgifterna från Draghund , Taxi Ljungdalsfjällen, Britta Nordén,

Stig Wagenius.


Det har varit roligt att genomföra det projektet och arbeta tillsammans med er alla !

Kurt & Ingo