Helags  Husky  slutar


Vi planerar utgången. Vi slutar med guidade husky-turer.
Vi har beslutat att lämna turismbranschen
på tre år, trots att efterfrågan är god.
Detta beslut var inte lätt för oss, ty tyvärr måste vi dela e
ventuellt med några hundar.
Anledningarna till att stanna är många:
Vi måste för närvarande utöka vårt hundlager med unga hundar, och eftersom åldern bankar på vår dörr skulle det innebära ett band fram till ålderdomen.
Även den negativa utvecklingen av vår by Ljungdalen / Storsjö på grund av demografiska förändringar, bristen på lokal infrastruktur och målkonflikten mellan ekoturism och naturförbrukning av den befintliga turismen spelar ytterligare en avgörande roll.
De nödvändiga framträdandena i de sociala medierna och tillhörande "visning av sitt eget liv" hindrar oss från att ta detta steg in i den digitala framtiden.
Dessutom kan effekterna av klimatförändringar i vår region inte förutsägas.

 

Mer information kommer att följa.För  närvarande  finns  inga  hundar

eller  utrustning  till  salu